Polityka jakości

"Ferroplast" Zbigniew Elżbieta Dawid Rybiccy Sp.J.  jest firmą specjalizującą się w przetwórstwie metali dla przemysłu lekkiego. Zapewniamy bardzo szeroki profil obróbki metali - począwszy od cięcia, poprzez tłoczenie, gięcie, wykrawanie, spawanie i obróbkę skrawaniem, aż do  malowania proszkowego. Duży park maszynowy pozwala na realizację zamówień z różnorodnych dziedzin.

Prowadzimy działalność w zakresie potrzeb dla przemysłu m.in. maszynowego i motoryzacyjnego. Jesteśmy również producentem wentylatorów i wyrobów z tworzyw sztucznych.

Skuteczne zarządzanie procesami, optymalne wykorzystanie posiadanego majątku i zasobów oraz przestrzeganie wymagań prawnych związanych z naszą działalnością pozwalają nam zapewnić, że w pełni spełnimy oczekiwania naszych klientów i zobowiązujemy się do spełnienia mających zastosowanie wymagań.

Dążymy do doskonalenia firmy poprzez:

  • tworzenie korzystnych warunków współpracy z klientami w oparciu o stabilną pozycję firmy, po to by stawać się firmą partnerską dla naszych klientów,
  • utrzymanie dobrych kontaktów z klientami w zakresie określania oczekiwań klientów i szybkiego reagowania na ich potrzeby,
  • realizowanie przyjętych wymagań w sposób terminowy i spełniający ustalone standardy jakościowe,
  • zwiększanie zaangażowania pracowników w sprawy jakości, poprzez wprowadzenie idei klienta wewnętrznego oraz ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności.

Nasze zamierzenia realizujemy przy pełnym zaangażowaniu Kierownictwa, poprzez zobowiązanie się do spełnienia mających zastosowanie wymagań, ciągle doskonaląc i jednocześnie stosując System Zarządzania jakością zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001:2015.

isowłaściciele

Zbigniew Elżbieta Dawid Rybiccy